Danmark har något vi saknar

Danska Rigsarkivet har utvecklat en liten programsvit som riktar sig till företag, föreningar och privatpersoner som vill bevara sin historia till framtiden. Programmen, som kallas ”SABA”, kan användas för att omvandla e-post, wordfiler och andra typer av elektroniska handlingar till tekniska format som lämpar sig för långsiktigt bevarande, eller så kallad e-arkivering.

Rigsarkivet gör därigenom en mycket viktig insats för att bevara samtidens företags- förenings- och personhistoria.

Vi har nu skrivit till danska Rigsarkivet för att undersöka möjligheterna att få använda SABA-sviten även i Sverige. Vi har även frågat svenska Riksarkivet om något liknande finns i Sverige, och vad som gäller för leveranser av enskilda arkiv till Riksarkivet. Nu inväntar vi svaren från både Danmark och Sverige med spänning!

Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå!

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” drivs av Länsbildningsförbundet Sörmland, Hembygdsförbundet Sörmland och Arkiv Sörmland, med stöd av finansiering från Landstinget Sörmland.

Projektet syftar till att ta in och sprida kunskap om hur föreningslivet i Sörmland ska kunna bevara sin historia genom e-arkivering.

På projektets webbplats e-arkivera.nu kommer du att kunna läsa mer om de resultat som tas fram inom projektet och om våra pågående aktiviteter. Projektet vänder sig i första hand till föreningslivet i Sörmland, men vi inbjuder även till samverkan och kommunikation med andra intressenter.

Har du frågor, idéer eller funderingar? Hör gärna av dig till info[snabela]e-arkivera.nu