Workshop och föredrag med Anneli Jordahl

21 november träffade projektgruppen ett femtiotal intresserade deltagare på Stadshotellet i Eskilstuna. Det var fullspikat, engagerat och väldigt kul!

Fullsatt på e-arkivera Stadshotellet Eskilstuna
Fullsatt på e-arkivera Stadshotellet Eskilstuna

Projektledare Johan Eriksson presenterade preliminära resultat från enkäter och piloter, samt svarade på frågor om metoder för digitalt bevarande. Projektets styrgrupp höll i en workshop, där alla fick bidra med synpunkter och idéer inför det eventuellt fortsatta arbetet. Det var mycket tydligt att många önskade sig ett fortsatt och breddat arbete med digitalisering i föreningslivet – inte bara digitalt bevarande.

Anneli Jordahl föreläser hos e-arkivera
Anneli Jordahl föreläser hos e-arkivera.nu

Därefter bjöds vi på en föreläsning av Anneli Jordahl som berättade om romanen ”Augustenbad en sommar” och den omfattande research som låg bakom verket. Anneli tillbringade många timmar i arkiven, både i Sörmland och på andra ställen. Anneli beskrev dagarna i arkivet som lustfyllda, spännande och rika på upptäckter.

Dagen avslutades med lunch och en visning av verksamheten hos Arkiv Sörmland.

>> Du kan se lite av Johans presentation här (pausa och starta visningen genom att klicka i presentationen, eller genom att trycka på enter.)

>> En sammanställning av gruppernas diskussioner finns att hämta hem här

>> Vi gjorde en liten ”första hjälpen-folder” för digitalt bevarande inför workshoppen. Hämta hem och sprid den gärna!