Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå!

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” drivs av Länsbildningsförbundet Sörmland, Hembygdsförbundet Sörmland och Arkiv Sörmland, med stöd av finansiering från Landstinget Sörmland.

Projektet syftar till att ta in och sprida kunskap om hur föreningslivet i Sörmland ska kunna bevara sin historia genom e-arkivering.

På projektets webbplats e-arkivera.nu kommer du att kunna läsa mer om de resultat som tas fram inom projektet och om våra pågående aktiviteter. Projektet vänder sig i första hand till föreningslivet i Sörmland, men vi inbjuder även till samverkan och kommunikation med andra intressenter.

Har du frågor, idéer eller funderingar? Hör gärna av dig till info[snabela]e-arkivera.nu

Leave a Comment