Om projektet

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” är ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund. Projektet syftar till att öka kunskapen om och intresset för digital arkivering hos föreningar i Sörmland.

Projektet vänder sig i ett första skede främst till sörmländska föreningar, men vi välkomnar kontakter och kunskapsutbyte med andra delar av landet, och med andra sektorer. Vill du följa våra resultat? Anmäl dig till nyhetsbrevet!

Projektmål 2017

Projektet pågår under 2017, med en uttalad målsättning att i någon form fortsätta och bredda verksamheten under 2018. Förväntade resultat under 2017 är:

  • Enkät riktad till föreningar i Sörmland (maj – september)
  • Kunskapsöversikt: pågående arbeten och befintligt stöd för den som vill veta mer om e-arkivering och digital långtidslagring
  • Metod och vägledning för e-arkivering (maj – december)
  • 2-3 genomförda piloter, där föreningar får arbeta med och utveckla metoder för e-arkivering i praktiken (maj – september)
  • Workshop i för föreningar som vill lära sig mer (november)
  • Slutrapport med förslag till fortsatt arbete

Styrgrupp

Maria Forss, länsbildningskonsulent, Länsbildningsförbundet Sörmland

Annika Bergsland, arkivchef, Arkiv Sörmland

Jennie Fornedal, hembygdskonsulent, Södermanlands hembygdsförbund

Projektledare

Johan Eriksson, arkivarie och författare till boken ”Öppna Myndigheten”.

Johan arbetar 25 % i projektet och nås säkrast på tisdagar. E-post: johan[snabela]e-arkivera.nu