Om projektet

Projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” drevs under 2017 i samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund. Projektets syfte var att öka kunskapen om och intresset för digital arkivering hos föreningar i Sörmland.

Projektmål

Projektet pågick april – december 2017. Förväntade projektresultat var:

  • Genomföra en enkät riktad till föreningar i Sörmland (maj – september)
  • Sammanställa en kunskapsöversikt: pågående arbeten och befintligt stöd för den som vill veta mer om e-arkivering och digital långtidslagring
  • Metod och vägledning för e-arkivering (maj – december)
  • 2-3 genomförda piloter, där föreningar får arbeta med och utveckla metoder för e-arkivering i praktiken (maj – september)
  • Workshop i för föreningar som vill lära sig mer (november)
  • Slutrapport med förslag till fortsatt arbete

Styrgrupp

Maria Forss, länsbildningskonsulent, Länsbildningsförbundet Sörmland

Annika Bergsland, arkivchef, Arkiv Sörmland

Jennie Fornedal, hembygdskonsulent, Södermanlands hembygdsförbund

Projektledare

Johan Eriksson, arkivarie och författare till boken ”Öppna Myndigheten”.

Johan arbetade 25 % i projektet. Du kan fortfarande nå honom via e-post: johan[snabela]e-arkivera.nu