Studiebesök hos ArkivIT

Tillsammans med Daniel Bodén, etnolog och projektledare för projektet ”ARKI-VERA-ARKI-VUNGA” , besökte jag förra veckan konsultföretaget ArkivIT i Stockholm.

Vi diskuterade möjligheterna till samverkan för att hitta ”enkla och billiga” lösningar för e-arkivering som kan användas av föreningar, småföretag och privatpersoner som saknar egna IT-avdelningar och andra resurser.

Vi fick en visning av den öppna lösningen Archivematica, som tillsammans med AtoM kan användas för att både arkivera, förteckna/beskriva och presentera elektroniska handlingar.

Vi kommer att ha fortsatt kontakt med ArkivIT och ser fram emot vad vi tillsammans eventuellt kan uträtta – kanske kan resultatet bli en särskilt anpassad version av Archivematica och Atom som kan användas av små föreningar? Vi jobbar i alla fall vidare på det som ett möjligt spår. Samverkan mellan ideell sektor, näringslivet och offentlig sektor känns som en bra strategi just nu.