Metod för e-arkivering

Här kommer vi fortlöpande att publicera information om den metod och vägledning för e-arkivering som projektet arbetar fram.

Metoden är upplagd som ”hjälp till självhjälp” – med stöd av metoden, dess vägledningar, verktyg och mallar kommer föreningar att själva kunna ta fram en hållbar strategi för att hantera sina elektroniska handlingar på lång sikt. Metoden kommer att beskriva dessa steg:

  1. Inventera och kartlägg nuläget
  2. Planera för bevarande och framtida användning
  3. Välja bevarandemetod
  4. Använda och förvalta föreningens arkiv

De ord och begrepp som förekommer i metodbeskrivningen kommer att förklaras i projektets lista över begrepp och termer.