Metod för e-arkivering

Här finns den enkla metod och vägledning för e-arkivering som projektet tog fram.

Metoden är upplagd som ”hjälp till självhjälp” – med stöd av metoden, dess vägledningar, verktyg och mallar kan intresserade föreningar ta fram en hållbar strategi för att hantera sina elektroniska handlingar på lång sikt. Det gäller framförallt de första stegen: att kartlägga och inventera. Så – våga ta det första steget!

Metoden beskriver tre steg:

  1. Inventera och kartlägg nuläget
  2. Planera för bevarande och framtida användning
  3. Välja bevarandemetoder