Danmark har något vi saknar

Danska Rigsarkivet har utvecklat en liten programsvit som riktar sig till företag, föreningar och privatpersoner som vill bevara sin historia till framtiden. Programmen, som kallas ”SABA”, kan användas för att omvandla e-post, wordfiler och andra typer av elektroniska handlingar till tekniska format som lämpar sig för långsiktigt bevarande, eller så kallad e-arkivering.

Rigsarkivet gör därigenom en mycket viktig insats för att bevara samtidens företags- förenings- och personhistoria.

Vi har nu skrivit till danska Rigsarkivet för att undersöka möjligheterna att få använda SABA-sviten även i Sverige. Vi har även frågat svenska Riksarkivet om något liknande finns i Sverige, och vad som gäller för leveranser av enskilda arkiv till Riksarkivet. Nu inväntar vi svaren från både Danmark och Sverige med spänning!