Lär dig mer

Här kan du ta del av lästips, länkar och annat nyttigt. Listan uppdateras kontinuerligt. Konkreta frågor och problem som vi har stött på under projektet kan du ta del av under e-arkiveras FAQ /vanliga frågor.

Handböcker och vägledningar

Självstudier: e-arkivering utifrån exemplet Archivematica

Arkivera – steg för steg (Arkiv Sörmland, pdf, öppnas i nytt fönster)

TAM-arkivs rekommendationer Se särskilt ”TAM 8 – Digital arkivering för vanliga användare

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – Rådgivning i arkivfrågor

Digisam om digitalt bevarande

Folkrörelsernas arkivförbund

Wikipedia om digitala arkiv

Boken Arkivera : bevara föreningens historia (Louise Högberg)

Internationellt

The Digital POWRR (Preserving digital Objects with Restricted Resources) Project

Digital Preservation Coalition

Digital preservation services: state of the art analysis – en rapport från Digital Cultural heritage NETwork (EU)

Verktyg (ej utvärderade)

Archivematica

DPSP (Digital Preservation Software Platform), utvecklad vid National Archives of Australia

ePadd (programsvit för e-postarkiv, utvecklad vid Stanford University’s Special Collections & University Archives)

Heritrix

Httracker (webbarkivering)

Paradigm (The Personal Archives Accessible in Digital Media)

POWRR Tool Grid

AtoM (Access to Memory) system för arkivförteckning/informationsredovisning